Asiakkaan tunnistaminen ja uuden rahanpesulain velvoitteet

Uudistettu rahanpesulaki tuo lisää selvitysvelvollisuuksia myös välitysliikkeille. HEHKU LKV kanssa sopimusta tai esim. asunnosta tarjousta tehdessä tulee uutena lomakkeena täytettäväksi ns. PEP-lomake (poliittisesti vaikutusvaltainen ihminen), jolla ei meille tavallisille tallaajille ole mitään merkitystä.

Välitysliikkeenä joudumme erilaisten lakien velvoittamina kysymään paljon erilaisia (joskus liiankin) henkilökohtaisia kysymyksiä. Hankalia asioita on mm. kuolinpesän perukirjan toimittaminen välittäjälle ja monet muut vastaavat henkilökohtaista varallisuutta koskevat asiat.

Miksi kysymme sopimusta tai tarjousta täyttäessä henkilötietojasi ja muita henkilökohtaisia asioita?

Kiinteistönvälitysliikkeet ovat rahanpesulain tarkoittamia toimijoita aivan kuten esimerkiksi pankit. Sen vuoksi olemme velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtamme. Asiakkaitamme ovat sekä toimeksiantaja (yleensä kotinsa tai asuntonsa myyjä tai vuokraaja) että toimeksiantajan vastapuoli (yleensä ostaja tai vuokraaja).

Laissa on määritely välitysliikkeille lain mukaiset selvitysvelvoitteet ja näiden laiminlyönnistä voi seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Kaikkia asiakkaan HEHKU LKV:lle antamia tietoja ja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti.

Miksi välitysliike tarkistaa henkilöllisyyden?

Suomen lainsäädännön mukaan välitysliikkeen tulee tuntea asiakkaansa. Osana tuntemista on asiakkaan luotettava tunnistaminen henkilöllisyystodistuksesta. Välitysliike hyväksyy henkilöllisyyden todentamiseksi seuraavat suomalaisen viranomaisen myöntämät, voimassa olevat henkilöllisyystodistukset:

1) ajokortti
2) poliisiviranomaisen antama henkilökortti (myös ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti)
3) passi
4) kuvallinen KELA-kortti
5) muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja

Ulkomaisista asiakirjoista henkilöllisyyden todentamiseksi hyväksytään voimassa oleva passi tai matkustusasiakirjaksi hyväksyttävä henkilökortti.

Asiakas tulee olla tunnistettavissa henkilöllisyystodistuksen kuvasta ja kuvattomat asiakirjat eivät kelpaa henkilöllisyyden todentamiseen.

Ulkomaista ajokorttia ei hyväksytä henkilöllisyystodistuksena.

Välitysliikkeen tulee kerätä henkilöllisyystodistuksesta tiettyjä tietoja. Tämä tapahtuu useimmiten kopioimalla tai kuvaamalla henkilöllisyystodistus.

Miksi asikkaita vaaditaan täyttämään PEP-lomake (Politically Exposed Person)?

Aiemmin vain pankit ja muut luottolaitokset kysyivät asiakkaaltaan ns. PEP-kysymyksiä. Nyt uuden rahanpesulain myötä myös välitysliikkeet ovat velvoitettuja pyytämään asiakkaalta allekirjoituksen PEP-lomakkeeseen.

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi meidän tulee myös tietää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani.

Yritysasiakkaiden tunnistaminen

Välitysliikkeen tulee tunnistaa yritysasiakkaansa luotettavasta riippumattomasta lähteestä peräisin olevista asiakirjoista, esim. kaupparekisteriotteesta. Lisäksi välitysliikkeen tulee saada tietoja yrityksen toimialasta ja rakenteesta sekä omistajista. Näiden tietojen tueksi välitysliikkeellä on oikeus pyytää yritysasiakkaalta tilinpäätöstietoja, yhtiöjärjestys sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan dokumentteja.

Ulkomaisen yrityksen osalta tunnistamisasiakirjoina voidaan vaatia rekisteriote ko. maan yritysrekisteristä, yhtiöjärjestys sekä tilinpäätös. Vaadittavat asiakirjat saattavat vaihdella tapauskohtaisesti riippuen mm. yrityksen rakenteesta ja kotimaasta.

Välitysliikkeen on myös tunnistetta yrityksen edustajat ja todennettava heidän henkilöllisyytensä. Meidän tulee myös tunnistaa yrityksen tosiasialliset edunsaajat sekä tarvittaessa todentaa heidän henkilöllisyytensä. Tosiallisia edunsaajia ovat useimmiten yrityksen omistajat.

Valtuutustilanteet

Silloin kun asiakkaalla on asiamies, pitää meidän tuntea sekä asiamies että valtuuttaja.

Miksi saatamme kysyä asuntokaupaan tai muuhun toimeen tarkoitettujen varojen alkuperästä?

Jos kauppa poikkeaa tavanomaisesta, välitysliike on velvollinen tiedustelemaan kaupan tarkoitusta ja varojen alkuperää asiakkaalta.

Välitysliikkeen saattaa olla tarpeellista saada myös nähtäväkseen asiaan liittyviä sopimuksia tai muuta dokumentaatiota, joiden avulla varojen alkuperä tai vastaavasti käyttötarkoitus voidaan varmentaa.

Sopimuksesta kieltäytyminen

Välitysliikkeen tulee pyytää riittävästi tietoja voidakseen varmentua asiakkaan henkilöllisyydestä ja oikeustoimen luonteesta. Tarvittavien tietojen laajuus, esimerkiksi pyydettävät selvitykset ja dokumentit, on suomalaisen lainsäädännön mukaisesti välitysliikkeen harkinnassa.

Jos välitysliike ei saa kaikkia tarvittavia tietoja toimeksiannon solmimisen tai esim. kaupan suorittamisen tueksi, tulee sen kieltäytyä asiakassuhteesta tai kaupasta.

Lisätietoja

Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta välitysliikkeissä on saatavilla alla olevista lähteistä:

http://www.avi.fi

http://www.kvkl.fi

www.rahanpesu.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *