Osakekirja sähköistyy

Parhaillaan rakenteilla oleva uusi osakehuoneistorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019. Tästä aiheutuu muutoksia muun muassa asunto-osakkeiden kauppaan.

Aikaa myöten huoneiston omistaminen selviää yhä useammin osakehuoneistorekisteristä osakekirjan sijaan. Rekisteri mahdollistaa asumiseen liittyvien palveluiden rakentamisen, kuten esimerkiksi sähköiset kaupankäyntijärjestelmät.

Rekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2018 tehdään rinnakkain lainsäädäntötyötä, järjestelmän teknistä toteutustyötä sekä järjestelmän käyttöönottoa. Esitettävät toimintamallit kuvaavat tämän hetken käsityksen tulevista muutoksista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä.

Muutos pähkinänkuoressa

• osakehuoneistorekisteriin tuodaan lähtötiedot Verohallinnolta, Väestörekisterikeskukselta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselta
• asunto-osakeyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin siirtymäajan kuluessa
• paperiset osakekirjat poistuvat vaiheittain käytöstä vuodesta 2019 alkaen
• uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain sähköisinä vuoden 2019 alusta lähtien
• sähköinen omistajamerkintä ja paperiset osakekirjat ovat käytössä rinnakkain useita vuosia
• RS-menettelyyn hienosäätöä, perusperiaatteet ennallaan
• omistaminen ja panttioikeudet kirjataan Maanmittauslaitoksessa
Osakehuoneistorekisteri mahdollistaa asumiseen liittyvien palveluiden rakentamisen, kuten esimerkiksi sähköiset kaupankäyntijärjestelmät.

Aikataulu

Tämänhetkisen tiedon mukaan etenemme seuraavasti:
• hallituksen esitysluonnos lainsäädännöstä lähtee lausunnoille alkukeväästä 2018
• hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa syksyllä 2018
• tavoitteena on lain voimaan saaminen vuoden 2019 alusta
• järjestelmän käyttäjien kanssa tehdään sopimukset kesäkuusta 2018 alkaen
Siirtymävaihe
Vuoden 2019 alusta alkavan siirtymävaiheen aikana vanhat asunto-osakeyhtiöt ovat velvollisia siirtämään osakeluettelonsa ylläpidon osakehuoneistorekisteriin.
Kun asunto-osakeyhtiö on tehnyt osakeluettelon siirron, osakehuoneiston kaupan yhteydessä on tarkistettava, perustuuko omistaminen sähköiseen omistajamerkintään vai osakekirjaan. Jos omistus perustuu osakekirjaan, kaupan yhteydessä osakekirja mitätöidään ja muutetaan sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Myös panttauksesta tehdään tällöin sähköinen merkintä osakehuoneistorekisteriin.
Uudet taloyhtiöt perustetaan vuoden 2019 alusta lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa suoraan sähköisinä.

Omistuksen kirjaaminen

Osakehuoneistorekisterin omistaja- ja panttaustiedot ovat julkisesti luotettavia. Tästä johtuen omistaja- ja panttausmerkintöjä tehdään lainhuutoasioiden käsittelyn tapaan kirjaamismenettelyssä, joka on osakehuoneistokaupassa uusi vaihe.
Omistuksen kirjaaminen korvaa osakekirjat ja niihin tehtävät siirtomerkinnät.

Rekisteriä rakennetaan yhteistyössä

Osakehuoneistorekisterin kehittämisestä vastaa maa- ja metsätalousministeriön asettama ASREK-hanke. Tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan.
ASREK-hankkeen toteutukseen osallistuvat Maanmittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto ja Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja: www.osakehuoneistorekisteri.fi

Maanmittauslaitos, 
Paavo Häikiö 
25.1.2018

Lähde: http://www.kvkl.fi/ajankohtaista.html#ajankohtaista_id_31698