Asbesti

asbesti

Kodin remonttia ominpäin aloittavilla on iso mahdollisuus tietämättään rikkoa asbestia sisältäviä rakenteita, jotka aiheuttavat vakavan vaaran terveydelle. Asbestia voi löytyä mm. rakennuslevyistä, tasotteista, muovimattojen liimasta. Näytepalan asbestipitoisuuden selvittäminen asiantuntevassa laboratoriossa ei maksa kuin noin 100 euroa, joten terveyttään ei kannata tietämättömyyttään riskeerata.

Vuonna 2016 Suomessa astui voimaan laki, jonka mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa taloissa, asunnoissa ja rakennuksissa, on tehtävä ammattilaisen suorittama asbestikartoitus ennen purkutöitä vaativia remontteja.

Mitä asbesti on?

Asbestimineraaleja ovat valkoinen asbesti (krysotiili), ruskea asbesti (aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti), sininen asbesti (krokidoliitti) sekä tremoliitti.

Asbestia pidettiin aiemmin rakentamisen ihmeaineena, erinomaisen tulenkestävyytensä ansiosta. Nykyään tiedetään, että asbesti on hengitettynä terveydelle erittäin vaarallista. Jo lyhytaikainen asbestialtistus voi sairastuttaa. Syöpäriski kasvaa pitkäaikaisen altistumisen yhteydessä. Tupakointi yhdessä asbestin kanssa moninkertaistaa syöpäriskin jopa 50-kertaiseksi. Asbesti kerääntyy pysyvästi keuhkoihin, ja aiheuttaa vaarallisia parantumattomia hengityselinsairauksia.

Taudit ja oireet ilmenevät yleensä vasta vuosikymmenten jälkeen altistumisesta. Pitkän taudinkulun johdosta asbestille altistuneet saavat diagnoosin yleensä verrattain myöhään.

Mistä asbesti löytyy?

Laajan käyttönsä ansiosta asbestia voi löytää tänä päivänä vielä vanhoista taloista ja asunnoista, muun muassa:

– paloeristeistä
– putkieristeistä
– ruiskutuseristeistä
– betonista
– rakennuslevyistä sekä väliseinistä
– kattomateriaaleista
– maaleista, laasteista, kipsistä sekä kalkista
– laattojen kiinnitys- ja saumalaasteista
– ilmastointikanavista
– muovimatoista sekä niiden liimoista
– palo-ovista

Työterveyslaitoksen julkaisussa on kerrottu laajasti asbestin esiintymisestä rakennusmateriaaleissa: TTL – Asbestia rakennusmateriaaleissa [PDF]

Kuinka asbestille altistutaan?

Asbestille altistutaan nykyään erityisesti talojen, asuntojen ja rakennusten purkutöiden yhteydessä hengittämällä asbestipölyä. Asbestipöly on niin hienojakoista, ettei sitä silmämääräisesti erota. Vanhoja koteja omatoimisesti remontoivat ovat tänä päivänä suurimmassa riskiryhmässä. Tästä syystä asbestikartoitus on erittäin tärkeä teettää ennen purkutöitä sisältäviä remontteja.

Milloin asbestia on käytetty rakentamisessa?

Asbestia käytettiin rakennusmateriaalina yleisesti vuosina 1922-1993. Lähes kaikissa tämän aikakauden taloissa on käytetty asbestia. Vain ennen 1920-lukua rakennetuissa taloissa ei ole asbestiavaaraa, mutta näissäkin on riski, että asbestipitoisia materiaaleja on lisätty myöhemmin remonttien yhteydessä. Asbestin käyttö oli huipussaan vuosien 1960 ja 1979 välillä.

Asbestin käyttö Suomessa kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Asbestikartoittajat ja tutkimuslaboratoriot

Asbestitutkimuksia tekeviä tahoja on putkahdellut markkinoille melkoisesti, mutta mistä tietää mikä taho tutkii asian kunnolla? YLE:n MOT-ohjelma [22.1.2018] teki asiasta testin ja lähetti neljään asbestilaboratorioon viisi testipalaa joissa neljässä oli asbestia ja yksi oli puhdas. Huolestuttavaa oli, että yksikään ei tunnistanut asbestia kaikista näytteistä. Kaksi ei tunnistanut asbestia mistään näytteestä. Lue koko juttu: YLE – MOT testasi neljä asbestilaboratoriota


Kuva: Yle, Laura Rahinantti

Suomessa FINAS on kansallinen akkreditointielin. FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia.

FINASin kotisivuilta löydät myös pätevät laboratoriot asbestinäytteiden tutkimiseen tai yhteyden pätevän asbestikartoittajan tilaamiseen.

Julkaistu 1/3/2018